Informe II participación cidadá

Nesta segunda fase do proxecto, analizáronse as cinco propostas máis votadas no proceso, é dicir, as que contaron con maior apoio social: Piscina aberta, Edificio polivalente, Zona de xogos e ocio, Piscina climatizada e Zona multideportiva
Proceso