Valoración do estado nutricional infantil

Valoración do estado nutricional infantil. Estudio realizado no segundo semestre de 2018 pola enfermeira lalinense Cristina Taboada que valora os hábitos alimenticios e súa situación nutricional nun grupo de poboación infantil.