Reunión no centro socio comunitario de Lalín

Realización das enquisas na rúa e reunión cos nosos maiores no centro sociocomunitario de Lalín

Centro Sociocomunitario
Proceso